متن کامل خبر


 
ایجاد رشته زیست شناسی دریا گرایش جانوران در دانشگاه

خلاصه خبر: رشته زیست شناسی دریا گرایش جانوران دریا در مقطع دکتری در دانشگاه ایجاد می شود.

رشته زیست شناسی دریا گرایش جانوران دریا در مقطع دکتری در دانشگاه ایجاد می شود.
شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه روز یکشنبه بیست و چهارم آبان ماه سال جاری موافقت قطعی خود را با ایجاد رشته زیست شناسی دریا گرایش جانوران دریا در مقطع دکتری در دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور دانشگاه اعلام کرد.
گفتنی است پذیرش دانشجو در دوره مذکور منوط به تأمین شرایط علمی، آموزشی و اعتبارات مالی می باشد

24 بهمن 1394 / تعداد نمایش : 1695