متن کامل خبر


 
توجه به حركت دانايي محور براي حل مشكلات زيست محيطي كشور

خلاصه خبر: رييس سازمان حفاظت از محيط زيست در مراسم درختکاری با شعار آموزش عالی و توسعه پایدار كه بمناسبت برگزاری کنگره آموزش عالی ایران نوزدهم بهمن ماه با حضور رییس، اعضای هیات رییسه و اعضای شورای دانشگاه در پارک علم و فناوری مدرس برگزار شد، بر اهميت نقش دانشگاهها در حفاظت از محيط زيست و توسعه پايدار كشور تاكيد كرد.

رييس سازمان حفاظت از محيط زيست در مراسم درختکاری با شعار آموزش عالی و توسعه پایدار كه بمناسبت برگزاری کنگره آموزش عالی ایران نوزدهم بهمن ماه با حضور رییس، اعضای هیات رییسه و اعضای شورای دانشگاه در پارک علم و فناوری مدرس برگزار شد، بر اهميت نقش دانشگاهها در حفاظت از محيط زيست و توسعه پايدار كشور تاكيد كرد.
دكتر معصومه ابتكار رييس سازمان حفاظت از محيط زيست اظهار داشت: كاشت درخت در كنار برگزاري هر كنگره كاري ارزشمند و نشان دهنده همت و تلاش آموزش عالي براي حل مسائل محيط زيستي مي باشد و سال گذشته سازمان حفاظت از محيط زيست توافق نامه اي را با وزير علوم منعقد كرد كه اميدواريم در كنار ابعاد مختلف اين توافق نامه بتوانيم بحث درختكاري را نيز به صورت جدي دنبال كنيم.

رييس سازمان حفاظت از محيط زيست در پارک علم و فناوری مدرس

رييس سازمان حفاظت از محيط زيست در پارک علم و فناوری مدرس

وي تصريح كرد: يكي از مسائل مهم محيط زيستي كه امروز بسيار مطرح است، بحث تغيير اقليم می باشد كه چالش هاي زيادي را چه در عرصه علمي و چه در عرصه اقتصادي ايجاد نموده است. با پژوهش هاي بسياري كه از سوي محققان طي دو دهه انجام شد در سال 2015 اثبات كردند كه با اطمينان 95 درصد مي توانيم بگوييم تغيير اقليم و گرم شدن زمين در جهان در حال رخ دادن است و آثار و عوارض زیادی مانند آب شدن یخچال ها، تغییر جریان اقیانوس ها، خشکسالی ها و بالا آمدن سطح دریاها را به دنبال دارد.
رييس سازمان حفاظت از محيط زيست افزود: اگر بخواهيم آينده ايران به سمت توسعه پايدار حركت كند بايد با ابزار علمي و پژوهش هاي كاربردي به حل مشكلات موجود بپردازيم و مصرف بي رويه انرژي در كشور و بي توجهي به وضعيت اقليمي و محيط زيستي ايران بايد با فناوري هاي نوين و حمايت از نوآوري ها و تلاش هاي شركت هاي دانش بنيان انجام شود .
وي تصريح كرد: يكي از محورهاي كنگره ملي آموزش عالي ايران،‌ بحث توسعه پايدار است و معادلات توسعه پايدار بسيار پيچيده است و اگر حركت ما دانش بنيان نباشد احتمال خطر بسيار زياد است و بايد در زمينه هاي توسعه پايدار، توانمندي و توان افزايي را در مجامع علمي و دانشگاهها داشته باشيم و پروژه هاي توسعه پايدار به صورت علمي و تخصصي ارزيابي شود تا مسير توسعه پايدار، توسعه اي سازگار با محيط زيست باشد.
معاون رييس جمهور بر اهميت دانشگاه و نقش همه رشته ها در توسعه پايدار تاكيد كرد و گفت: بايد در خصوص حفاظت از محيط زيست و توسعه پايدار يك بيداري در دانشگاه ها ايجاد شود و همه رشته ها اعم از علوم انساني، فني و مهندسي، علوم پايه و پزشكي در اين زمينه همكاري كنند .

رييس سازمان حفاظت از محيط زيست در پارک علم و فناوری مدرس

دكتر ابتكار ادامه داد: به گفته يكي از صاحبنظران بين المللي در حوزه محيط زيست،‌ مهمترين آينده پژوهي آمريكا در حوزه دانش روز و محيط زيست، بحث آلودگي هواي ناشي از ذرات نانو است كه اين نشان مي دهد كه حتي علومي كه در مرز دانش نيز هستند بايد مورد توجه قرار گيرند زيرا اين فرصت ها مي توانند به سرعت به تهديد تبديل شوند و ما بر روي ايمني و سلامت در حوزه نانو كاري نكرده ايم و اگر در اين زمينه به صورت دانش بنيان حركت نكنيم آسيب هايي كه از اين دانايي نصيب ما مي شود بسيار زياد خواهد بود.
وي در پايان خاطر نشان كرد: دانشگاهها بايد پرچم حفاظت از محيط زيست را در دست بگيرند و با رويكر علمي و پژوهشي خود در حوزه محيط زيست و توسعه پايدار به طور جدي و كامل كمك كنند تا تحولاتي كه در زمينه كشاورزي، صنعت، مديريت منابع و آب بايد اتفاق بيفتد به صورت علمي باشد تا بتوانيم با اين رويكرد علمي آينده بهتري ر ابراي كشور رقم بزنيم.

19 بهمن 1394 / تعداد نمایش : 1176