متن کامل خبر


 
تصویب راه اندازي دوره دكتري بيوتكنولوژي كشاورزي در شوراي دانشگاه

خلاصه خبر: در نشست پنجم بهمن ماه شوراي دانشگاه، راه اندازي دوره دكتري بيوتكنولوژي كشاورزي در راستاي اهداف برنامه راهبردي دانشگاه و گسترش رشته هاي بين رشته اي به تصويب رسيد.

در نشست پنجم بهمن ماه شوراي دانشگاه، راه اندازي دوره دكتري بيوتكنولوژي كشاورزي در راستاي اهداف برنامه راهبردي دانشگاه و گسترش رشته هاي بين رشته اي به تصويب رسيد.
در اين نشست موضوع راه اندازي دوره دكتري بيوتكنولوژي كشاورزي از سوي مدير دفتر برنامه ريزي،‌ گسترش و بازنگري مطرح شد.
دكتر مينايي مدير دفتر برنامه ريزي،‌ گسترش و بازنگري تربيت نيروي انساني پژوهشگر و متخصصص در زمينه هاي مختلف حوزه بيوتكنولوژي متناسب با نيازهاي پژوهشي و توليدي كشور در راستاي ارزش افزوده و بي نيازسازي كشور از واردات كالاي حوزه بيوتكنولوژي را از جمله دلايل ايجاد اين رشته توصيف كرد و گفت: با توجه به اينكه حوزه بيوتكنولوژي جايگاهي نو در تحقيقات داشته و پايه گذاري اين رشته به صورت مجزا در كشور وجود نداشته و نيروي آموزش ديده ويژه اين حوزه بسيار محدود است و اغلب متخصصان كشور از زمينه تحقيقاتي ديگري وارد اين حوزه شده اند، راه اندازي دوره مذكور با هدف تربيت مدرسين متخصص در اين حوزه، ‌خلاء موجود را پوشش مي دهد.
وي در ادامه در خصوص اعضاي هيات علمي رشته، امكانات گروه، وضعيت برنامه درسي رشته و رشته هاي داير در گروه،‌ جدول ترم بندي دروس و ... مطالبي را مطرح نمود.
در ادامه اعضاي شورا در خصوص برنامه درسي رشته و نيز اهميت تاثير تحقيقات اين رشته در جامعه و محصولات كشاورزي مطالبي را عنوان كردند و پس از بحث و بررسي، موضوع راه اندازي رشته بيوتكنولوژي كشاورزي در مقطع دكتري با اكثريت آرا به تصويب رسيد.

7 بهمن 1394 / تعداد نمایش : 1189