متن کامل خبر


 
راه اندازي رشته بيوانفورماتيك در نشست شوراي دانشگاه تصويب شد

خلاصه خبر: در راستاي سياست ها و اهداف برنامه تحول راهبردي دانشگاه در خصوص گسترش رشته هاي بين رشته اي، راه اندازي رشته بيوانفورماتيك در مقطع كارشناسي ارشد در نشست پنجم بهمن ماه شوراي دانشگاه به تصويب رسيد.

در راستاي سياست ها و اهداف برنامه تحول راهبردي دانشگاه در خصوص گسترش رشته هاي بين رشته اي، راه اندازي رشته بيوانفورماتيك در مقطع كارشناسي ارشد در نشست پنجم بهمن ماه شوراي دانشگاه به تصويب رسيد.
در اين نشست موضوع راه اندازي رشته بيوانفورماتيك در مقطع كارشناسي ارشد از سوي مدير دفتر برنامه ريزي، گسترش و بازنگري مطرح شد.
دكتر مينايي مدير دفتر برنامه ريزي، گسترش و بازنگري در ابتدا در خصوص دلايل توجيهي ايجاد اين رشته اظهار داشت: تربيت متخصصياي كه داراي آموزش هاي لازم در زمينه هاي علوم زيستي، علوم كامپيوتر، آمار و احتمالات و علوم اطلاعات باشند بسيار حائز اهميت است و اين افراد بايد با به كارگيري مهارت هاي كسب شده بتوانند در كشف پديده هاي مولكولي موثر در حالات بيماري و سلامت،‌كشف ژن ها و پروتئين هاي جديد،‌ طراحي و كشف داروهاي جديد، تعيين روابط تكاملي ميان موجودات زنده، تعيين ساختارهاي ژنوميك، ترانسكرپتوميك،‌ پروتئوميك و بسياري از پديده هاي ديگر خدمات ارزنده اي به جامعه بشري و نيز به جامعه علمي كشور ارائه دهند.
وي افزود: رشته بيوانفورماتيك به منزله توليد ابزاري است كه ديگر علوم زيستي براي حل مسائل از آن بهره مي گيرد. در مراكز تحقيقاتي و آموزشي كشور ، فقدان ارتباط ميان علوم زيستي و رشته بيوانفورماتيك باعث گرديده رشد اين رشته غير هدفمند پيش برود و با ايجاد اين ارتباط، رشد اين رشته مي تواند در جهت رفع نيازهاي محققين داخل كشور تامین شود.
وي در ادامه در خصوص اعضاي هيات علمي مدرس دوره،‌ امكانات پيش بيني شده ، رشته هاي داير در گروه، ‌وضعيت برنامه درسي پيشنهادي رشته و سابقه اين رشته در دانشگاه تربيت مدرس و ساير دانشگاهها مطالبي را عنوان كرد.
در ادامه پس از بحث و بررسي اعضاي شورا راه اندازي دوره كارشناسي ارشد بيوانفورماتيك با اكثريت آرا به تصويب رسيد.

7 بهمن 1394 / تعداد نمایش : 1424