متن کامل خبر


 
شیوه نامه مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی دانشگاه تصویب شد

خلاصه خبر: در جلسه شورای ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشگاه که روز شنبه بیست و ششم دیماه با حضور دکتر فتح اللهی معاون پژوهشی و فناوری، دکتر جلالی معاون آموزشی، دکتر محمدیان مدیر پژوهشی و امور آزمایشگاهها و سایر اعضاء شورا برگزار شد، مقرر گردید شیوه نامه مدیریت پسماند دانشگاه در کمیته بازرسی دانشگاه مورد بازبینی قرار گیرد و پس از تأیید کمیته به طور همزمان در تمامی دانشکده ها اجرایی گردد.

در جلسه شورای ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشگاه که روز شنبه بیست و ششم دیماه با حضور دکتر فتح اللهی معاون پژوهشی و فناوری، دکتر جلالی معاون آموزشی، دکتر محمدیان مدیر پژوهشی و امور آزمایشگاهها و سایر اعضاء شورا برگزار شد، مقرر گردید شیوه نامه مدیریت پسماند دانشگاه در کمیته بازرسی دانشگاه مورد بازبینی قرار گیرد و پس از تأیید کمیته به طور همزمان در تمامی دانشکده ها اجرایی گردد.
در سومین جلسه شورای ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشگاه مقرر شد آزمایشگاه ملی احتراق دانشکده مهندسی مکانیک با رعایت تمامی ملاحظات ایمنی و محیط زیستی تأسیس گردد و دفتر فنی در خصوص اجرای استانداردهای لازم در تمامی مراحل ساخت و بهره برداری همکاری نماید. در این نشست همچنین مصوب شد هزینه های مرتبط با HSE دانشگاه در اولویت تنظیم بودجه سالانه دفتر فنی و عمرانی دانشگاه قرار گیرد.
دکتر فتح الهی در این جلسه ضمن تذکر در خصوص طراحی چک لیست های استاندارد مورد نیاز ساختمان های دانشگاه بر اهمیت نظارت دفتر فنی در حین ساخت و تغییرات اجرا شده در ساختمان های دانشگاه تأکید کرد.

6 بهمن 1394 / تعداد نمایش : 1196