متن کامل خبر


 
برگزاری کارگاه آموزشی " مبانی کشت بافت و ریز ازدیادی تجاری محصولات باغبانی" در دانشکد کشاورزی

خلاصه خبر: کارگاه آموزشی " مبانی کشت بافت و ریز ازدیادی تجاری محصولات باغبانی" در دی ماه سال جاری در دانشكده كشاورزي برگزار شد.

 کارگاه آموزشی " مبانی کشت بافت و ریز ازدیادی تجاری محصولات باغبانی" در دی ماه سال جاری در دانشكده كشاورزي برگزار شد.
در این کارگاه آموزشی که به مدت دو روز در محل دانشکده کشاورزی برگزار شد، حدود پنجاه نفر از دانشجویان و تولیدکنندگان در زمینه ی کشت بافت از دانشگاه های مختلف ایران حضور داشتند.
دکتر عباس یداللهی (عضو هیئت علمی گروه علوم باغبانی) سید رضا نظامی (دانشجوی گروه علوم باغبانی و دبیراجرایی کارگاه) و ملیحه افتخاری (دانشجوی گروه علوم باغبانی)، همگی از دانشکده کشاورزی، از مدرسین این دوره آموزشی بودند.
شایان ذکر است بسیج دانشجویی دانشکده کشاورزی و انجمن علمی گروه علوم باغبانی با همکاری پارک علم و فناوری مدرس، معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده و سازمان فنی و حرفه ای کشور مجریان برگزاری این دوره ی آموزشی بودند.

6 بهمن 1394 / تعداد نمایش : 1399