متن کامل خبر


 
برگزاری جلسه ی بازنگری برخي از دروس دانشکده کشاورزی

خلاصه خبر: جلسه ی بازنگری دروس کارشناسی گیاه پزشکی و کارشناسی ارشد و دکتری رشته های حشره شناسی کشاورزی و بیماری شناسی گیاهی با حضور دکتر مسعود شمس بخش، رئیس کمیته ی گیاه پزشکی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و دکتر علی اصغر طالبی، رئیس دانشکده کشاورزی، اعضای کمیته و مجریان بازنگری، سي ام دي ماه در دانشکده کشاورزی برگزار شد.

جلسه ی بازنگری دروس کارشناسی گیاه پزشکی و کارشناسی ارشد و دکتری رشته های حشره شناسی کشاورزی و بیماری شناسی گیاهی با حضور دکتر مسعود شمس بخش، رئیس کمیته ی گیاه پزشکی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و دکتر علی اصغر طالبی، رئیس دانشکده کشاورزی، اعضای کمیته و مجریان بازنگری، سي ام دي ماه در دانشکده کشاورزی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه دکتر طالبی رييس دانشكده ضمن خوشامدگویی به میهمانان، مطالبی را در خصوص ضرورت بازنگری برنامه های درسی رشته های کشاورزی متناسب با شرایط روز جامعه ارائه نمود.
وي همچنین به توجه جدی بر مقوله های مهارت آموزی، کارآفرینی، انجام پژوهش های کاربردی و تجاری سازی در برنامه های جدید تاکید کرد.
در این جلسه، که دکتر یعقوب فتحی پور، مدیر گروه حشره شناسی کشاورزی، به عنوان یکی از مجریان جلسه حضور داشت، در خصوص سرفصل دروس مذکور پیشنهاداتی ارائه و به تصویب رسید و مقررگردید تغییرات صورت گرفته از مهرماه سال آینده (1395) از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری لحاظ گردد.

بازنگری برخي از دروس دانشکده کشاورزی

پیشنهاد تغییر نام رشته ی حشره شناسی کشاورزی به علوم آفات گیاهی از سال تحصیلی آینده و تعيين تعداد واحدهای رساله ی دوره ی دکتری رشته های حشره شناسی کشاورزی و بیماری شناسی گیاهی به میزان هجده واحد از مصوبات اين جلسه بود.
همچنين مقرر گردید هجده واحد درسی دوره ی دکتری رشته حشره شناسی کشاورزی به دوازده واحد تخصصی الزامی و شش واحد تخصصی انتخابی و در رشته ی بیماری شناسی گیاهی به شش واحد تخصصی الزامی و دوازده واحد تخصصی انتخابی تفکیک شوند. دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری همچنين بتوانند در قالب دروس اختیاری دو عنوان درسی حداکثر به ارزش شش واحد در ارتباط با پایان نامه یا رساله، به پیشنهاد استاد راهنما و تایید گروه، از دروس مصوب سایر رشته ها اخذ کنند.
در پایان این نشست تمامی اعضاء نگرانی خود را از عدم اجرای دقیق و صحیح برنامه های درسی در برخی از دانشگاه ها ابراز داشته و پیشنهاد کردند دفتر گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فقط به بررسی وضعیت دانشگاه ها هنگام صدور مجوز رشته اکتفا نکند و با انجام نظارت و ارزیابی مستمر، دانشگاه ها را در حفظ کیفیت و اجرای دقیق سرفصل های برنامه های درسی رصد کند.

6 بهمن 1394 / تعداد نمایش : 1523