متن کامل خبر


 
درخشش دانشگاه تربیت مدرس در حوزه علوم انسانی کشور

خلاصه خبر: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بیست دانشگاه برتر کشور در حوزه علوم انسانی را معرفی کرد. پژوهش های دانشگاه تربیت مدرس در این حوزه در میان اثرگذارترین پژوهش های علوم انسانی کشور قرار گرفت. همچنین دانشگاه تربیت مدرس به عنوان چهارمین دانشگاه کشور در کمیت تولید علوم انسانی معرفی گردید.

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بیست دانشگاه برتر کشور در حوزه علوم انسانی را معرفی کرد. پژوهش های دانشگاه تربیت مدرس در این حوزه در میان اثرگذارترین پژوهش های علوم انسانی کشور قرار گرفت. همچنین دانشگاه تربیت مدرس به عنوان چهارمین دانشگاه کشور در کمیت تولید علوم انسانی معرفی گردید.
بر اساس گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ، پژوهشگران علوم انسانی کشور با انتشار بیش از یکصد هزار مقاله پژوهشی در طول یک دهه گذشته یکی از حوزه‌های اصلی تولید علم کشور هستند. این تعداد شامل 34 درصد از کل پژوهش‌هایی است که در مجلات علمی پژوهشی و ترویجی در سطح ملی منتشر شده‌اند. در سطح بین المللی برخلاف کشور حوزه های دیگر، حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی از یکدیگر تفکیک شده‌اند. بیش از 20 درصد پژوهش‌های ثبت شده در پایگاه استنادی آی.اس.آی در 25 سال گذشته متعلق به حوزه علوم انسانی و اجتماعی است که سهم علوم انسانی و هنر به تنهایی حدود 8 درصد از کل اطلاعات نمایه شده در این پایگاه است.
بر اساس اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) سهم پژوهشی دانشگاه‌ها از علوم انسانی نیز یکسان نیست. بررسی معتبرترین مجلات علمی پژوهشی و ترویجی نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) نشان می‌دهد که نزدیک به 14 درصد پژوهش های علوم انسانی کشور در دانشگاه تهران انجام می‌شوند. دانشگاه علامه طباطبایی با حدود 7 درصد بعد از دانشگاه تهران بیشترین تعداد پژوهش‌های علوم انسانی کشور را انجام می‌دهد. دانشگاه‌های اصفهان و تربیت مدرس با قرار گرفتن در جایگاه سوم و چهارم به ترتیب 6درصد و 5درصد کمیت تولید علوم انسانی کشور را در اختیار دارند.
گفتنی است میزان اثرگذاری پژوهش‌های علوم انسانی در دانشگاه‌های مختلف یکسان نیست. 24 درصد استنادهایی که به حوزه علوم انسانی کشور صورت گرفته متعلق به علوم انسانی دانشگاه تهران است. دانشگاه علامه طباطبایی بعد از دانشگاه تهران در جایگاه دوم قرار دارد. این دانشگاه بیش 8 درصد از استنادها را دریافت کرده است. هر چند دانشگاه تربیت مدرس از لحاظ کمیت تولید علم در جایگاه چهارم قرار گرفته، اما از لحاظ تعداد کل استنادهای دریافت شده در حوزه علوم انسانی در مرتبه سوم کشور قرار دارد. دانشگاه‌ تربیت مدرس نزدیک به 8 درصد از استنادها را دریافت کرده‌است.

4 بهمن 1394 / تعداد نمایش : 3581