متن کامل خبر


 
کارگاه ارزیابی درون گروهی در دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی برگزار شد

خلاصه خبر: کارگاه ارزیابی درون گروهی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، بيستم دي ماه به مدت 5 ساعت تشکیل شد.

کارگاه ارزیابی درون گروهی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، بيستم دي ماه به مدت 5 ساعت تشکیل شد.
در این کارگاه که دکتر حاتمی مدیر دفتر ارزیابی دانشگاه و دکتر محمدی از سازمان سنجش آموزش كشور؛ رييس و هیأت رییسه دانشکده، مدیران گروه های آموزشی و اعضای شورای نظارت دانشکده حضور داشتند؛ لزوم ارزیابی درون گروهی و گزارش کلی فعالیتهای دفتر ارزیابی دانشگاه از سوي دکتر حاتمی و فرایند انجام ارزیابی درونی از سوي دکتر محمدی بطور مبسوط ارائه گردید و در پایان فرم کار عملی توسط اعضای حاضر تکمیل شد.
در اين نشست، تناسب انتخاب استادان هر درس با رشته و گرایش تحصیلی و توانایی آنها در جهت افزایش بهره وری و کارایی تحصیلی دانشجویان، برنامه ریزی برای انجام نشست های صمیمانه با دانشجویان پیرامون موضوعات علمی نوین، توزیع عادلانه فعالیت های آموزشی و پژوهشی در گروه، تلاش برای توسعه و تجهیز آزمایشگاه و تجهیزات مورد نیاز در گروه، میزان تلاش برای شناساندن توانایی های علمی و آموزشی گروه به جامعه و سایر سازمان ها، ارائه گزارش های منظم و دقیق از وضعیت آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی گروه به دانشکده، میزان اهمیت به فناوری اطلاعات برای بهبود و تسریع ارایه خدمات آموزشی و پژوهشی در گروه، برنامه ریزی برای توسعه رشته تحصیلی در گروه و تاسیس گرایش های کاربردی مورد نیاز و ایجاد رشته های جدید و میان رشته ای به عنوان مهمترین شاخص های ارزیابی درون گروهی دانشکده ها مورد توجه و بررسي قرار گرفت.

3 بهمن 1394 / تعداد نمایش : 1795