متن کامل خبر


 
شورای عالی انقلاب فرهنگی، گزارش پایش و آینده نگری علم و فناوری را ارائه کرد

خلاصه خبر: ستاد راهبردی نقشه جامع علمی کشور، گزارش پایش و آینده نگری علم و فناوری را بر اساس آخرین شاخص ها ارائه داد.

ستاد راهبردی نقشه جامع علمی کشور، گزارش پایش و آینده نگری علم و فناوری را بر اساس آخرین شاخص ها ارائه داد.
معاونت پایش، نظارت و ارزیابی علم و فناوری ستاد راهبردی نقشه جامع علمی کشور طی گزارشی به تبیین جایگاه جمهوری اسلامی ایران در حوزه سرمایه انسانی، پایش شاخص های مرتبط با پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری و پایش وضعیت ده دانشگاه برتر وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پرداخت.
براساس این گزارش که با استناد به داده های پایگاه وب آو ساینس گردآوری شده است، دانشگاه تربیت مدرس در تعداد تولیدات علمی دانشگاه های برتر ، با یک هزار و 376 عنوان مشارکت در تولید علم کشور در جایگاه چهارم دانشگاه های ایران قرار دارد. به بیانی دیگر دانشگاه تربیت مدرس با داشتن 9/4 % سهم در تولید علم کشور در بین دانشگاه های ایران در رتبه چهارم قرار دارد.
همچنین دانشگاه تربیت مدرس بر اساس دارا بودن تعداد اعضای هیأت علمی که بیشترین مشارکت علمی را در سال 2013 در پایگاه وب آو ساینس داشته اند در بین ده دانشگاه برتر کشور در جایگاه پنجم قرار دارد. دانشگاه تربیت مدرس پس از دانشگاه تهران بیشترین دانشجوی دکترای تخصصی را داراست و به لحاظ تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد در مکان چهارم دانشگاه های برتر کشور قرار دارد.

29 دی 1394 / تعداد نمایش : 1354