متن کامل خبر


 
معاون علمی دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها منصوب شد

خلاصه خبر: با حکم رئیس دانشگاه، دکتر سید حسام الدین ذگردی به سمت معاونت علمی (آموزشی،پژوهشی) دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها منصوب شد.

با حکم رئیس دانشگاه، دکتر سید حسام الدین ذگردی به سمت معاونت علمی (آموزشی،پژوهشی) دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها منصوب شد.
در این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: بنا به پیشنهاد رییس دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها و نظر به تعهد و شایستگی جنابعالی، به سمت معاونت علمی (آموزشی،پژوهشی) دانشکده مذکور منصوب می شوید.
امید است با توکل به خداوند سبحان و بر اساس برنامه های راهبردی دانشکده و دانشگاه، با تدبیر و عزم قوی و مدیریت جهادی، در گسترش حوزه همکاری های تحقیقاتی و تعمیق فعالیت های آموزشی و پژوهشی و کاربردی و ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشکده بکوشید و با ایجاد فضای صمیمیت و همدلی، در پیشبرد اهداف دانشگاه و اجرای وظایف تعیین شده در زیر نظر رئیس دانشکده موفق و مؤید باشید.
گفتنی است دکتر سید حسام الدین ذگردی دارای مدرک دکتری مهندسی صنایع است و هم اکنون با رتبه علمی دانشیار در دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها مشغول تدریس می باشد.

28 دی 1394 / تعداد نمایش : 1773