متن کامل خبر


 
انتصاب چند مدیرگروه آموزشی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه ژنتیک دانشکده علوم زیستی منصوب و مدیر گروه مهندسی مخابرات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و مدیر گروه باغبانی دانشکده کشاورزی در سمت خود ابقا شدند.

طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه ژنتیک دانشکده علوم زیستی منصوب و مدیر گروه مهندسی مخابرات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و مدیر گروه باغبانی دانشکده کشاورزی در سمت خود ابقا شدند.
بر اساس احکام صادره، دکتر بهرام محمد سلطانی با رتبه علمی دانشیار به مدت 2 سال به عنوان مدیر گروه ژنتیک دانشکده علوم زیستی منصوب شد و دکتر حمید سعیدی با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه مهندسی مخابرات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و دکتر کاظم ارزانی با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه باغبانی دانشکده کشاورزی ابقاء شدند.
در بخشی از این احکام که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است:" امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید."
همچنين رییس دانشگاه در نامه ای جداگانه از دکتر سید جواد مولی به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه ژنتیک دانشکده علوم زیستی تقدیر و تشكر كرد.

28 دی 1394 / تعداد نمایش : 1528