متن کامل خبر


 
برگزاری نشست مشترک کارگروه کارگزینی اعضای غیر هیات علمی دانشگاههای منطقه یک در دانشگاه تربیت مدرس

خلاصه خبر: نشست کارگروه کارگزینی اعضای غیر هیات علمی دانشگاههای منطقه یک با حضور دکتر شیخی مدیر کل امور اداری وزارت علوم، دکتر محمدزاده معاون پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه، مدیران امور اداری و روسای کارگزینی غیرهیات علمی دانشگاههای منطقه یک، بیست و سوم دیماه در سالن شورای دانشگاه برگزار شد.

نشست کارگروه کارگزینی اعضای غیر هیات علمی دانشگاههای مناطق ۹ گانه با حضور دکتر شیخی مدیر کل امور اداری وزارت علوم،  معاون پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه و مدیران امور اداری و روسای کارگزینی غیرهیات علمی دانشگاهها، بیست و سوم دیماه در سالن شورای دانشگاه برگزار شد.
در این نشست معاون اداری و مالی وزارت علوم و دبیران مناطق ۹ گانه  از طریق ویدیو کنفرانس به بررسی مسائل حوزه اداری و مالی دانشگاهها پرداختند.
دکتر امید ضمن تاکید بر سه اصل چابک سازی اداری، توانمندسازی اداری و سلامت اداری، خواستار توجه معاونین و مدیران اداری دانشگاه ها به استفاده روزافزون از اتوماسیون اداری و دقت در جذب نیروها و توجه به رعایت نسبت یک به یکی تعداد اعضای غیرهیات علمی در مقابل اعضای هیات علمی در دانشگاهها شد.
در ادامه دکتر شیخی مدیر کل امور اداری وزارت علوم دستورالعمل احتساب مدارک تحصیلی کارکنان دانشگاه را مطرح و حاضرین در جلسه به بحث و تبادل نظر و ارائه پیشنهادهای خود پرداختند.
تکمیلی این خبر...

23 دی 1394 / تعداد نمایش : 2441