متن کامل خبر


 
عضویت دکتر مرسلی در کمیته تخصصی آموزش عالی

خلاصه خبر: با حکم معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دکتر علی مرسلی به سمت عضو کمیته تخصصی علوم و فناوری نانو گروه میان رشته ای دفتر برنامه ریزی آموزش عالی منصوب شد.

با حکم معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دکتر علی مرسلی به سمت عضو کمیته تخصصی علوم و فناوری نانو گروه میان رشته ای دفتر برنامه ریزی آموزش عالی منصوب شد.
با حكم دكتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر علی مرسلی به مدت 2 سال به سمت عضو کمیته تخصصی علوم و فناوری نانو گروه میان رشته ای دفتر برنامه ریزی آموزش عالی منصوب شد.
در بخشی از این حکم آمده است:در اجرای ماده 9 آیین نامه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی به منظور پشتیبانی و ارائه خدمات کارشناسی و مشورتی در امر برنامه ریزی و نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم برای مدت دو سال به سمت عضو کمیته تخصصی دفتر برنامه ریزی آموزش عالی منصوب می شوید.
امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از خرد جمعی و تعامل و هم اندیشی با تمامی اعضای گروه، انجمن های علمی و افراد صاحب نظر در انجام امور محوله بر اساس شرح وظایف مصوب موفق باشید.
گفتنی است دکتر علی مرسلی استاد رشته شیمی معدنی دانشکده علوم پایه دارای افتخارات بسیاری همچون عنوان پژوهشگر برگزیده و دانشمند منتخب است. وی همچنین دارای عناوین و رتبه های برتر در جشنواره های معتبری نظیر جشنواره خوارزمی و جشنواره نانو فناوری می باشد. دکتر مرسلی در سال 90 به عنوان پراستنادترین نویسنده ایرانی در نمایه های بین المللی از سوی وزارت علوم انتخاب شد. وی تاکنون حدود 300 مقاله در مجلات معتبر بین المللی به چاپ رسانده است.

23 دی 1394 / تعداد نمایش : 1391