متن کامل خبر


 
دکتر فاطمی: خود باوری از مهم ترین ویژگی های جرأت ورزی است

خلاصه خبر: دومین جلسه از دوره های آموزشی چهارگانه مهارت های شناختی با موضوع مهارت جرأت ورزی و نه گفتن روز سه شنبه بیست و دوم دیماه با حضور دکتر محسن فاطمی در سالن اجتماعات شهید مطهری دانشگاه برگزار شد.

دومین جلسه از دوره های آموزشی چهارگانه مهارت های شناختی با موضوع مهارت جرأت ورزی و نه گفتن روز سه شنبه بیست و دوم دیماه با حضور دکتر محسن فاطمی در سالن اجتماعات شهید مطهری دانشگاه برگزار شد.
دکتر فاطمی در آغاز جلسه به ارائه معنای جرأت ورزی پرداخت و گفت: جرأت ورزی به این معناست که ما بتوانیم روشن، صریح و بدون تراس و هراس خواسته ها و نیازهای خود را مطرح کرده و علایق و دغدغه های خود را به فرد مقابل منتقل کنیم.
وی افزود: افرادی که از مهارت جرأت ورزی بی بهره هستند ویژگی های ظاهری و رفتاری خاصی دارند. این افراد نمی توانند مطالب را روشن بیان کنند. با هراس صحبت کرده و در خانواده قادر به بیان نیاز خود به همسر و فرزندان خود نیستند. آثار کلامی آنها با تردید و تشکیک همراه است و از اصوات مبهم و نامشخص در ضمن صحبت استفاده می کنند. این افراد دچار تکرارهای ملال آور در کلام و حالات خود هستند و حرف زدن آنها با لرزش و سستی بسیار، همراه است.
دکتر فاطمی در ادامه به رفتارهای انفعالی و رفتارهای تهاجمی در دوسوی رفتارهای مبتنی بر مهارت جرأت ورزی اشاره کرد و اظهار داشت: اگر مهارت جرأت ورزی را در وسط در نظر بگیریم، در یک سو با افرادی مواجه هستیم که دچار رفتارهای انفعالی هستند و نه تنها قدرت ابراز احساس، نظر و بیان خواسته های خود را ندارند بلکه قادر به نه گفتن و حتی آری گفتن هم نیستند. این افراد اجازه هرگونه سوء استفاده را به دیگران می دهند. بسیاری از افرادی که در این گروه قرار می گیرند در دوران کودکی دچار سوء استفاده های جسمی، روحی و جنسی قرار گرفته اند و سلامت آنها به مخاطره افتاده است. در نقطه مقابل این گروه، با افرادی مواجه هستیم که به شدت حمله کننده بود، رفتارهای کنترل کننده، تهاجمی، پرخاش گرانه همراه با تحقیر و تندی بسیار دارند.

مهارت جرأت ورزی و نه گفتن

وی در خصوص آثار فقدان جرأت ورزی گفت: خود باوری یکی از مهم ترین ویژگی های جرأت ورزی است. افرادی که این مهارت را ندارند، معمولا خود را دست کم می گیرند. اگر به موفقیتی دست یابند نه تنها از این بابت خوشحال نشده، بلکه آن را باور ندارد. آنها در مواجه شدن با موفقیت های دیگران هم خوشحال نشده و آن را با شانس مرتبط می کنند و مدام در حال عیب جویی و عیب گیری از دیگران هستند. این قبیل افراد به دلیل فقدان جرأت ورزی در خانواده به لحاظ عاطفی دچار مشکل هستند و درگیر سوء برداشت ها و در نهایت عدم ارتباط می شوند. این مورد در دراز مدت آنها را با مشکلات جسمی و روحی بسیاری مواجه می کند.
دکتر فاطمی در اشاره به راه های ایجاد مهارت جرأت ورزی در خانواده اظهار داشت: جرأت ورزی با پذیرش توانایی های خود و معنا داشتن خودمان آغاز می شود. گرامی داشتن فرزندان و اهمیت دادن به نظرات آنان نیز در خانواده بسیار مهم است. باید والدین در تعاملات خود با فرزندان مراقب تأثیر رفتار ها و گفتارهای خود بر آنها باشند.
وی ادامه داد: در ابزار خواسته های خود باید در قدم اول رفتار را نشانه گرفته و بدون استفاده از ابزارهای تهاجمی با استفاده از کلمه وقتی، اثر رفتار طرف مقابل برخود را بیان کنیم. در قدم دوم از بکارگیری کلمات تو و شما پرهیز کرده و از ضمیر من استفاده کنیم و در مرحله سوم بدون استدلال آوردن آشکار و بی پرده از احساس خود صحبت کنیم.
دکتر فاطمی در پایان بر ارتباط وجدان کاری و جرأت ورزی تأکید کرد و گفت: مسئولیت داشتن و حس مسئولیت پذیری به داشتن مهارت جرأت ورزی کمک می کند. وقتی پای مسئولیت به میان می آید، بی تفاوتی از بین می رود . همچنین جرأت ورزی با تقویت آگاهی و بیداری همراه است و امکان اصلاح، بازنگری، اعتدال و انعطاف در رفتارها را فراهم می کند و در نهایت باعث بالندگی و شکوفایی می شود. جرأت ورزی هم در سطح فردی و هم در سطح سازمانی با آرامش ایجاد می شود. با مدیریت آرامش و آرام سازی خود، محیط کار و خانواده خود می توانیم به رفتارهای مبتنی بر مهارت جرأت ورزی دست یابیم.

23 دی 1394 / تعداد نمایش : 1498