متن کامل خبر


 
دیپلماسی علمی به افزایش اقتدار ملی و توانمندی کشور کمک خواهد کرد

خلاصه خبر: دکتر عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه در نشست مدیران گروههای آموزشی که چهاردهم دی ماه در سالن استاد مطهری دانشگاه برگزار شد؛ بر اهمیت نقش دیپلماسی علمی در افزایش اقتدار ملی تاکید کرد.

دکتر عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه در نشست مدیران گروههای آموزشی که چهاردهم دی ماه در سالن استاد مطهری دانشگاه برگزار شد؛ بر اهمیت نقش دیپلماسی علمی در افزایش اقتدار ملی تاکید کرد.
دکتر سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه کشور در سخنانی به نقش دیپلماسی علمی در افزایش اقتدار علمی اشاره و اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر در دوران خاصی از قدرت خود به سر می برد و بازیگری ما در منطقه و فرا منطقه برنده اصلی تحولات کنونی بوده است.
وی افزود: یکسری از عوامل قدرت غیراکتسابی هستند مانند جمعیت، جغرافیا و ژئوپلیتیک که اینها منابع قدرت خدادای هستند. اما برخی از عوامل قدرت اکتسابی هستند که افراد یک ملت برای خود ایجاد می کنند مانند توانایی نظامی، اقتصادی، قدرت رسانه ای و توانایی علمی. که توانایی علمی و قدرت دانش و فناوری بسیار حائز اهمیت است.
وی تصریح کرد: منابع خدادادی به اضافه منابع اکتسابی ضربدر اراده سیاسی و ذهن و تفکر استراتژیک و یک گفتمان خوب سبب می شود منابع یک کشور شکوفا شود و عوامل قدرت کشور افزایش یابد.
وی خاطر نشان کرد: دیپلماسی ابزاری است برای نقد کردن قدرت و دیپلماسی بدون قدرت، ناتوان و ضعیف است و قدرت بدون دیپلماسی نیز کور و بی نتیجه است و دیپلماسی کمک می کند تا راه باز شود و قدرت جلو رود.
وی در ادامه اظهار داشت: دیپلماسی علمی در راستای بقیه توانایی های کشور باید به اقتدار ملی کمک کند و منافع کلان کشور و بنیه کشور را در همه ابعاد افزایش دهد. هدف از بین المللی شدن در عرصه علمی و دیپلماسی علمی در یک ذهن استراتژیک این است که کمک کند اقتدار ملی و توانایی های کشور افزایش یابد.
عضو تیم مذاکره کننده هسته ای تاکید کرد: دیپلماسی حتما باید به یک قدرت خانگی متکی باشد و اقتدار و توانایی ملی را افزایش دهد. با کمک دیپلماسی می توان به قدرت درونی ضریب بیشتری داد. دیپلماسی علمی وقتی می تواند در دانشگاه و کشور موفق باشد که حرفی برای گفتن داشته باشد و در تعاملات بین المللی بتوانیم جاذبه ای برای طرف مقابل داشته باشیم .

معاون وزیر امور خارجه در نشست مدیران

وی با اشاره به بحث گسترش همکاری های علمی میان کشورها تصریح کرد: امروزه تبادلات علمی در کشورهای جهان، اقتصاد محور شده است و علم اقتصاد محور در عرصه بین المللی مورد توجه قرار گرفته است.
معاون وزیر امور خارجه گفت: ما باید به ارتباطات بین المللی در عرصه علمی توجه خاص داشته باشیم تا هم دستاوردهای علمی خود را در عرصه بین المللی نقد کنیم و هم، هم افزایی ایجاد نماییم و هم نیروی علمی و فناوری خود را افزایش دهیم.
وی تبادل استاد و دانشجو، بورسیه، شرکت در کنفرانس های علمی و یا برگزاری همایش های بین المللی علمی و نیز استفاده از فضای سایبری را از جمله برخی از ارتباطات علمی دانشگاهها عنوان کرد و گفت: تبادلات علمی ما با سایر کشورها باید هدفمند باشد و در راستای اهداف خودمان از این ارتباطات استفاده نماییم و برخی از نگرانی ها و حساسسیت هایی که در این زمینه در کشور وجود دارد نباید سبب شود که ما به طور کل ارتباطات و تعاملات بین المللی را نادیده بگیریم و صورت مساله را پاک کنیم.
معاون وزیر امور خارجه ادامه داد: ما باید مراقب تهدیدها باشیم و از فرصت ها استفاده کنیم و در تعاملات علمی خود، تهدیدها را شناسایی کنیم تا از فرصتها استفاده صحیح نماییم.
دکتر عراقچی تاکید کرد: ما در همکاری های بین المللی باید به داشته های درونی خود متکی باشیم و مزیت نسبی خود را در تعاملات علمی نباید دست کم بگیریم و امروز کشور در بخش های مختلف علمی از جمله نانو، موفقیت های بسیاری را کسب کرده که از مزیت های کشور به شمار می رود. طی سال های اخیر گرایش به شناخت خاورمیانه افزایش یافته است و امروز مراجعه به ایران برای شناخت خاورمیانه بسیار زیاد شد است.
وی در پایان اظهار داشت: ما در وزارت امور خارجه ، به توسعه و تبادلات علمی و توسعه همکاری های دانشگاهی توجه ويژه اي داريم و خوشبختانه برجام، موانعی که در این زمینه بوده است را مرتفع می کند و با اجرای آن، تمامی تحریم های حوزه علمی برداشته می شود.

15 دی 1394 / تعداد نمایش : 2999