متن کامل خبر


 
برگزاری کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه در دانشگاه

خلاصه خبر: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه چهاردهم و پانزدهم دیماه جاری با شعار مهندسی ارزش، تکنیکی برای کشف و حل مسائل سازمانی در دانشگاه برگزار می گردد.

دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه چهاردهم و پانزدهم دیماه جاری با شعار مهندسی ارزش، تکنیکی برای کشف و حل مسائل سازمانی در دانشگاه برگزار می گردد.
دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه با حمایت و مشارکت بیش از 40 دانشگاه و پژوهشگاه کشور و با حضور سخنرانان بین المللی حول محورهای، نقش مهندسی ارزش و مدیریت هزینه در مدیریت پروژه های عمرانی، نقش عوامل انسانی در مهندسی ارزش ومدیریت هزینه، کاربرد مهندسی ارزش و مدیریت هزینه در افزایش بهره وری و کیفیت، کاربرد مهندسی ارزش و مدیریت هزینه در استراتژی بورس، بانک و بیمه، جایگاه مهندسی ارزش و مدیریت هزینه در مدیریت بحران، نقش مهندسی ارزش و مدیریت هزینه در مدیریت انرژی و محیط زیست، تجارب پیاده سازی مهندسی ارزش در سایر کشورها و مباحث مرتبط با مهندسی ارزش و مدیریت هزینه برگزار می گردد.
گفتنی است ضمن برگزاری 7 کارگاه آموزشی در حاشیه اولین کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه، از مقالات برتر در مراسم اختتامیه تقدیر می شود.

13 دی 1394 / تعداد نمایش : 1478