متن کامل خبر


 
انتصاب ها ی آموزشی جدید در دانشکده علوم پایه

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیران جدید گروه های شیمی فیزیک و فیزیک اتمی مولکولی دانشکده علوم پایه منصوب شدند.


طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیران جدید گروه های شیمی فیزیک و فیزیک اتمی مولکولی دانشکده علوم پایه منصوب شدند.
بر اساس این احکام، دکتر سهیلا جوادیان فرزانه با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه شیمی فیزیک و دکتر علی باکوئی با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه فیزیک اتمی مولکولی برای مدت دو سال منصوب شدند.
در بخشی از این احکام که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است:" امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید."
همچنين رییس دانشگاه در نامه هایي جداگانه از دکتر ناصر هادی پور مدیر پیشین گروه شیمی فیزیک و دکتر رسول ملک فر مدیر پیشین گروه فیزیک اتمی مولکولی به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی پست مدیریت گروه های آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.

6 دی 1394 / تعداد نمایش : 1546