متن کامل خبر


 
راه اندازی رشته مهندسی پزشکی – بیومکانیک تصویب شد

خلاصه خبر: در نشست بیست و سوم آذرماه شورای دانشگاه، راه اندازی رشته مهندسی پزشکی – بیومکانیک در مقطع کارشناسی ارشد به تصویب رسید.

در اين نشست بررسی درخواست راه اندازی رشته مهندسی پزشکی – بیومکانیک از سوی مدیر دفتر بازنگری،‌ گسترش و بازنگري مطرح شد.

دکتر سعید مینایی با اشاره به دلایل توجیهي ایجاد این رشته اظهار داشت: ضرورت تربیت متخصص مهندسی پزشکی- بیومکانیک با توجه به کاربرد وسیع تکنولوژی درزمینه های پیشگیری، تشخيص، درمان و بازتوانی پزشکی از یک سو و توسعه روزافزون کاربرد تحقیقات مبتنی بر علوم مهندسی در این زمینه ها بسيار حائز اهميت است.
وي افزود: توانایی طراحی، تحلیل و توسعه روشها و تجهیزات به منظور پیشگیری، تشخیص ، درمان و توانبخشی پزشکی و نیز توانایی مشارکت علمی و ارائه خدمات مهندسی در امور تحقیقات سلامت و همچنين قابلیت ارائه خدمات آموزشی، تحقیقاتی و آزمایشگاهی در رشته مهندسی پزشکی و ارائه خط مشی در نصب و راه اندازی و سرپرستی امور مربوط به سرویس، نگهداری و تعمیرات وسایل و سیستم های فنی و طبی بیمارستانی از جمله دلایل ایجاد این رشته محسوب می شود.
وی در ادامه به اعضای هیات علمی گروه، امکانات گروه، برنامه درسی رشته، سابقه رشته در سایر دانشگاهها، دروس اجباری و اختیاری و جدول ترم بندی دروس اشاره كرد.
در ادامه پس از بحث و بررسي اعضاي شورا و تاكيد رييس دانشگاه مبني بر اهميت توسعه و راه اندازي رشته هاي ميان رشته اي موضوع راه اندازي رشته مهندسی پزشکی – بیومکانیک با اكثريت آرا به تصويب رسيد.

1 دی 1394 / تعداد نمایش : 1259