متن کامل خبر


 
تایید صلاحیت اعتبار نامه کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه به مدت 3 سال

خلاصه خبر: اعتبار كميته اخلاق در پژوهش دانشگاه با صلاحيت كميته دانشگاهي به مدت سه سال تاييد شد.

اعتبار كميته اخلاق در پژوهش دانشگاه با صلاحيت كميته دانشگاهي به مدت سه سال تاييد شد.
در اين اعتبارنامه كه به امضاي معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت و دبير كميته ملي اخلاق در پژوهش هاي زيست پزشكي رسيده، آمده است: به استناد دستورالعمل وزراتي، تشكيل،‌ سطح بندي و شرح وظايف كميته هاي اخلاق در پژوهش هاي زيست پزشكي، اعتبار كميته اخلاق در پژوهش دانشگاه تربيت مدرس با صلاحيت كميته دانشگاهي تاييد مي گردد. مصوبات اين كميته در چارچوب اصول و هنجارهاي پذيرفته شده ملي و بين المللي اخلاق در پژوهش، راهنماهاي اخلاقي و دستورالعمل هاي مصوب وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با كد اختصاصي (IR.MODARES.REC) به مدت سه سال معتبر خواهد بود.

1 دی 1394 / تعداد نمایش : 1551