متن کامل خبر


 
اساسنامه دو کانون «محیط زیست سبز اندیشان» و «دانشجویان افغانستانی» تصويب شد

خلاصه خبر: جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، شانزدهم آذرماه با حضور رييس دانشگاه، معاونان فرهنگي، دانشجويي و آموزشي و ساير اعضاي شورا برگزار شد.

جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، شانزدهم آذرماه با حضور رييس دانشگاه، معاونان فرهنگي، دانشجويي و آموزشي و ساير اعضاي شورا برگزار شد.
در اين نشست، اساسنامه دو کانون «محیط زیست سبز اندیشان» و «دانشجویان افغانستانی» مطرح و مورد بررسي قرار گرفت و با اعمال تغییراتی به تصویب رسید.
ارتقاء سطح آگاهی دانشجویان افغانستانی و غیر افغانستانی در مورد فرهنگ و تمدن کهن افغانستان، شناسایی استعدادها و پتانسیلهای دانشجویان افغانستان و ارتباط با انجمنها، نهادها و کانونهای مختلف علمی و فرهنگی برای توسعه فعالیت های فرهنگی از اهداف کانون فرهنگی دانشجویان افغانستانی مي باشد.
از جمله اهداف کانون محیط زیست سبزاندیشان نيز مي توان به ترویج فرهنگ طبیعت دوستی در بین دانشجویان و ارائه راهکارهای جدید برای بهبود وضعیت محیط زیست داخل دانشگاه اشاره كرد.
اساسنامه كانون فرهنگي دانشجویان افغانستانی در 11 ماده و 5 تبصره در تاريخ 1/9/94 و اساسنامه کانون محیط زیست سبزاندیشان نيز در 11 ماده و 5 تبصره در تاريخ 11/11/1390 به تصويب اعضاي مجمع عمومي كانون رسيد و اين دو اساسنامه در تاريخ 16/9/94 به تاييد شوراي فرهنگي و اجتماعي دانشگاه رسيد.

1 دی 1394 / تعداد نمایش : 1886