متن کامل خبر


 
انتصاب ها ی آموزشی در دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه مهندسی محیط زیست و مدیر گروه مهندسی سازه دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست منصوب و مدیر گروه برنامه ریزی حمل و نقل دانشکده مذکور در سمت خود ابقا شدند.

طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه مهندسی محیط زیست و مدیر گروه مهندسی سازه دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست منصوب و مدیر گروه برنامه ریزی حمل و نقل دانشکده مذکور در سمت خود ابقا شدند.
بر اساس این احکام، دکتر نادر مختارانی با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه مهندسی محیط زیست و دکتر حمید محرمی با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه مهندسی سازه برای مدت دو سال منصوب شدند. دکتر امیررضا ممدوحی با رتبه علمی استادیار نیز به عنوان مدیر گروه برنامه ریزی حمل و نقل به مدت دو سال در سمت خود ابقاء شد.
در بخشی از این احکام که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است:" امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید."
همچنين رییس دانشگاه در نامه هایي جداگانه از دکتر بیتا آیتی مدیر پیشین گروه مهندسی محیط زیست و دکتر علی اکبر آقا کوچک مدیر پیشین گروه مهندسی سازه به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی پست مدیریت گروه های آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.

 

30 آذر 1394 / تعداد نمایش : 1545