انتصاب‌ها


 


انتصاب مدیران جدید گروه های آموزشی
طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه سم شناسی و مدیر گروه شناسایی و انتخاب مواد دانشگاه منصوب شدند.
 ١٣٩٦/٠٨/٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب معاون پژوهشی و فناوری دانشکده مهندسی شیمی
با حکم رییس دانشگاه، دکتر احمدرضا بهرامیان به سمت معاون پژوهشی و فناوری دانشکده مهندسی شیمی منصوب شد.
 ١٣٩٦/٠٧/٢٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد در سمت خود ابقاء شد
با حکم رئیس دانشگاه، دکتر سید حمید خداداد حسینی در سمت رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه ابقاء شد.
 ١٣٩٦/٠٧/٢٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
معاون جدید فرهنگی و اجتماعی دانشگاه منصوب شد
با حكم رییس دانشگاه، دكتر محمد جواد ناطق به سمت معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه منصوب شد.
 ١٣٩٦/٠٧/٢٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
ابقاء رئیس و اعضای شورای نظارت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دکتر محمد تقی احمدی با صدور احکامی، رییس و اعضای شورای نظارت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر را در سمت خود ابقاء کرد.
 ١٣٩٦/٠٧/١٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>