انتصاب‌ها


 


معاون علمی دانشکده مهندسی مکانیک ابقاء شد
با حکم رئیس دانشگاه، دکتر اکبر علی بیگلو به عنوان معاون علمی (آموزشی،پژوهشی) دانشکده مهندسی مکانیک ابقاء شد.
 ١٣٩٦/٠١/٢٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
مدیر مسئول دوفصلنامه "جامعه شناسی تاریخی" منصوب شد
دکتر علی ساعی ، از سوی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه به مدت 5 سال به‌عنوان مدیر مسئول دوفصلنامه جامعه شناسی تاریخی منصوب شد.
 ١٣٩٦/٠١/٢٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب اعضای شورای راهبری دانشکده علوم و فناوری بین رشته ای
رییس دانشگاه با صدور احکامی، اعضای شورای راهبری دانشکده علوم و فناوری بین رشته ای را منصوب کرد.
 ١٣٩٦/٠١/٢٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب مدیران جدید گروه های آموزشی
طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه انفورماتیک پزشکی و مدیر گروه تبدیل انرژی دانشگاه منصوب شدند.
 ١٣٩٦/٠١/٢٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب های جدید در مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی
با حکم رئیس دانشگاه، مدیران 3 گروه پژوهشی مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی منصوب شدند.
 ١٣٩٦/٠١/٢٣ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>