انتصاب‌ها


 


انتصاب مدیران جدید گروه های آموزشی
طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه باستان شناسی، مدیر گروه زبان و ادبیات عرب و مدیر گروه سم شناسی دانشگاه منصوب شدند.
 ١٣٩٥/١٢/٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>
دو انتصاب جدید در مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه
با حکم رئیس دانشگاه، سرپرست 2 گروه پژوهشی مرکز مطالعات مدیریت منصوب شدند.
 ١٣٩٥/١١/٣٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب های جدید در مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری دانشگاه
با حکم رئیس دانشگاه، معاون پژوهشی، مدیران دو گروه پژوهشی و دو عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری منصوب شدند.
 ١٣٩٥/١١/٢٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب و ابقاء مدیران گروه های آموزشی
طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیران گروه های آموزشی ادبیات نمایشی و قارچ شناسی منصوب و مدیران گروه های آموزشی جامعه شناسی، زراعت، آمار زیستی، مهندسی زلزله و خاک و پی در سمت خود ابقا شدند.
 ١٣٩٥/١١/١٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر قراخانلو عضو افتخاری هیأت رئیسه فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی شد
با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر رضا قراخانلو به سمت عضو افتخاری هیأت رئیسه فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی منصوب شد.
 ١٣٩٥/١١/١٠ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>