انتصاب‌ها


 


انتصاب و ابقاء مدیران گروه های آموزشی
طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه صنایع غذایی منصوب و مدیران گروه های آموزشی تربیت بدنی، علوم سیاسی و مهندسی مکانیک بیوسیستم در سمت خود ابقا شدند.
 ١٣٩٥/١٠/٢٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب و ابقاء مدیران گروه های آموزشی
طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه کنترل دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر منصوب و مدیران گروه های آموزشی جغرافیای سیاسی و سازه های آبی در سمت خود ابقا شدند.
 ١٣٩٥/١٠/٢٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب دبیرکمیته اخلاق پزشکی در دانشگاه
طی حکمی از سوی رییس دانشگاه، دکتر منصوره موحدین به عنوان دبیر کمیته اخلاق پزشکی در دانشگاه تربیت مدرس منصوب شد.
 ١٣٩٥/١٠/١٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب مدیر مسئول جدید فصلنامه"Ecopersia"
دکتر صابر خدابنده ، از سوی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه به مدت 5 سال به‌عنوان مدیر مسئول فصلنامه "Ecopersia"منصوب شد.
 ١٣٩٥/١٠/١٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
رئیس کمیته اخلاق پزشکی دانشگاه منصوب شد
از سوی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، دکتر عیسی محمدی به عنوان رئیس کمیته اخلاق پزشکی در دانشگاه تربیت مدرس منصوب شد.
 ١٣٩٥/١٠/١٥ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>