متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: محمد حسین حیدری، گروه مهندسی مخابرات

خلاصه خبر: پایورسازی جلوگیری از شنود با پارازیت هماهنگ در شبکه‌های مبتنی بر دسترسی چندگانه غیر متعامد

  • عنوان: پایورسازی جلوگیری از شنود با پارازیت هماهنگ در شبکه‌های مبتنی بر دسترسی چندگانه غیر متعامد
  • ارائه‌کننده: محمد حسین حیدری
  • استاد راهنما: دکتر احمدرضا شرافت
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر نادر مکاری
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر محمدرضا جوان (دانشگاه: صنعتی شاهرود )
  • مکان: سالن جلسات اتاق 710
  • تاریخ: 97/12/25
  • ساعت: 10:00

چکیده: دسترسی چندگانه غیر متعامد (NOMA) یک تکنولوژی امید بخش برای نسل پنجم شبکه¬های سلولی است که کاربران را قادر می¬سازد تا کانال ارتباطی را برای بهره برداری سودمندتر از طیف فرکانسی اختصاص داده شده، به اشتراک بگذارند. یک نگرانی جدی در مورد نقض امنیت لایه فیزیکی از طریق استراق سمع در شبکه های بی سیم توسط کاربران مخرب و مزاحم، باید به نحو موثر مورد توجه قرار گیرد. در این پایان¬نامه، ما یک طرح جدید برای کنترل توان ارسال و تعیین زیر حامل به طور توام در صورت عدم قطعیت اطلاعات کانال شنودگر، ارائه می¬دهیم. کاربر فرستنده قسمتی از توان خود را جهت تولید نویز و بقیه توان خود را جهت ارسال سیگنال به کار می¬برد و با کمک و همکاری رله نویز تولیدی از سیگنال اصلی حذف می¬شود. در انجام این کار، هدف ما بیشینه سازی کارایی انرژی محرمانه سیستم است. طرح ما برای تعیین زیرحامل به کارگیری از بازی انطباق چند به چند و برای تخصیص توان ارسال جهت بدست آوردن مقدار بهینه، استفاده از تابع دوگان لاگرانژ است. برای بدست آوردن راه حل پایور در برابر عدم قطعیت کانال شنودگر ، ما بدترین حالت ناحیه عدم قطعیت را در نظر می¬گیریم که تمام مقادیر ممکن اطلاعات کانال را در بر می¬گیرد و مسأله بهینه سازی را بوسیله اجرای الگوریتم کات ست حل می¬کنیم. نتایج شبیه سازی برای یک مورد معمول نشان می¬دهد که مقدار کارایی انرژی محرمانه از bits/Hz/dB 72 در حالت نامی (فرمول¬بندی مسأله بدون در نظر گرفتن پایورسازی) به bits/Hz/dB 88 در حالت فرمول بندی مسأله با در نظر گرفتن پایورسازی، افزایش می¬دهد. هزینه¬ها، افزایش توان ارسال رله از dBm44 به dBm55 و افزایش تعداد تکرارها برای رسیدن به مقدار پایدار 3 برابر ، می¬باشد.
کلمات کلیدی: دسترسی چندگانه غیر متعامد، رله دوطرفه، پارازیت اندازی هماهنگ، تخصیص توأم توان و زیرحامل، عدم قطعیت اطلاعات کانال، بازی انطباق، الگوریتم کات ست.

27 اسفند 1397 / تعداد نمایش : 122