متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای احمد پیرزرگر اردبیلی، گروه مهندسی کامپیوتر

خلاصه خبر: تولید خودکار ناظر و اطلاعات ابزار آمایی کد منبع در راستی آزمایی زمان اجرای سیستم های نرم افزاری خود وفق پذیر

  • عنوان: تولید خودکار ناظر و اطلاعات ابزار آمایی کد منبع در راستی آزمایی زمان اجرای سیستم های نرم افزاری خود وفق پذیر
  • ارائه‌کننده: احمد پیرزرگر اردبیلی
  • استاد راهنما: دکتر سعید جلیلی
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر مهدی رعایائی اردکانی
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر سید محمد حسین هاشمی نژاد (دانشگاه: الزهرا )
  • استاد مشاور اول: دکتر فوآد قادری
  • مکان: کلاس 115
  • تاریخ: 97/12/26
  • ساعت: 08:00

چکیده: پیشرفت های روز افزون در فن آوری ، محیط محاسباتی را پویا و پیچیده ساخته است و در چنین شرایطی که پیچیدگی رو به رشد سیستم های نرم افزاری همراه با الزام دسترس پذیر بودن ، از چالش های مدیریت دستی نرم افزار پس از استقرار می باشد ، انگیزه ی توسعه سیستم های نرم افزاری خود وفقی را فراهم نموده است. خود وفقی ارزش ویژه ای برای یک سیستم نرم افزاری با قابلیت برآورده کردن اهداف به طور خودکار با اصلاح رفتار در زمان اجرا می باشد. در حالی که بسیاری از روش های امیدوار کننده برای توسعه ی سیستم های نرم افزاری خود وفقی توسعه یافته اند ولی بیشتر این روش¬ها به صحت رفتار سیستم ناشی از وفق پذیری و راستی آزمایی آن بی توجه هستند و این یک محدودیت اصلی در استفاده گسترده از ویژگی خود وفقی می¬باشد . راستی آزمایی زمان اجرا یکی از راه حل های رسیدگی به چالش صحت رفتار در سیستم¬های نرم افزاری خود وفقی می باشد. راستی آزمایی زمان اجرا یک رویکرد پیشگیری از وقوع خطا است که در آن روند اجرایی نرم افزار در محیط واقعی پایش می شود تا اطمینان حاصل کنیم ویژگی های مشخصی که انتظار می رود در زمان اجرای هر بخش از برنامه برقرار باشند وجود دارد. در این پایان نامه ، روشی جهت تولید خودکار ناظر و اطلاعات ابزار آمایی کد منبع راستی آزمایی زمان اجرا برنامه های خود وفقی ارائه شده است که می تواند با دریافت ویژگی های ایمنی به همراه فرا داده هایشان ناظر راستی آزمایی زمان اجرا را به صورت خودکار ایجاد کند علاوه بر آن از رویکرد جنبه گرا برای ابزار آمایی ویژگی های ایمنی استفاده شده است. این روش در سه فاز ، عمل راستی آزمایی ویژگی های ایمنی را انجام می دهد. در فاز اول ویژگی¬های ایمنی و فرا داده های آنها را در گام هایی از کاربر دریافت می کند و سپس در فاز دوم با پردازش و تحلیل ویژگی¬های ایمنی به همراه فرا داده هایشان ناظر راستی آزمایی زمان اجرا به همراه اطلاعات ابزار آمایی آنها را ایجاد می کند و در فاز سوم با استفاده از بافنده ی جنبه به کد منبع بافته شده و در محیط همراه برنامه اصلی اجرا می گردد. راستی ازما، رفتار برنامه را با توجه به ویژگی های ایمنی مورد بررسی قرار داده و در صورت تشخیص نقض ویژگی از اجرای آن جلوگیری می کند که در حلقه ی خود وفقی با دریافت اعلان نقض توسط راستی آزما روش جایگزین اتخاذ می¬شود. با استفاده از روش پیشنهادی دو مطالعه¬ی موردی TAS و DeltaIoT ابتدا ارزیابی ایمنی شده و ویژگی های ایمنی آنها استخراج و ناظر و اطلاعات لازم برای ابزارآمایی آنها به صورت خودکار تولید شده و راستی آزمایی زمان اجرا شدند. آزمایشات نشان می دهد که روش پیشنهادی ، تولید ناظر و اطلاعات لازم برای ابزار آمایی را ، بطور کامل و صحیح انجام داده است و علاوه بر آن نقض تمام ویژگی های تحت راستی آزمایی را تشخیص می دهد و سربار روش پیشنهادی از ۱% تا ۱۲% می باشد که با افزایش ویژگی های ایمنی به صورت خطی افزایش می یابد.
کلمات کلیدی: راستی آزمایی زمان اجرا ، سیستم خود وفقی ، رد اجرا ، منطق زمان خطی ، ایجاد خودکار ناظر

27 اسفند 1397 / تعداد نمایش : 86