متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: سبحان هوشمند، گروه مهندسی محیط‌زیست

خلاصه خبر: مقایسه حذف رنگ‌زای اسید آبی 25 از محلول‌های آبی به روش‌های فرد-فنتون و فتو فرد-فنتون

  • عنوان: مقایسه حذف رنگ‌زای اسید آبی 25 از محلول‌های آبی به روش‌های فرد-فنتون و فتو فرد-فنتون
  • ارائه‌کننده: سبحان هوشمند
  • استاد راهنما: خانم دکتر بیتا آیتی
  • استاد ناظر داخلی : آقای دکتر نادر مختارانی
  • استاد ناظر خارجی : آقای دکتر محمد دلنواز (دانشگاه خوارزمی)
  • مکان: اتاق 412-6
  • تاریخ: 1397/08/13
  • ساعت: 13:00

چکیده: رنگ‌زاها ترکیبات پایداري هستند که به راحتی تجزیه بیولوژیکی نمی‌شوند و اغلب جزو عوامل سرطان‌زا به حساب می‌آیند. این مواد در صنایع مختلف نساجی، غذایی، کاغذ، مواد آرایشی، دارویی و ... استفاده می‌شود. توسعه سریع این صنایع باعث شده که رنگ‌زاها یکی از منابع اصلی آلودگی آب به شمار آید و حذف آنها از محیط‌های آبی یک ضرورت زیست‌محیطی باشد. سیستم فنتون، یک از فرایندهای موثر برای حذف این آلاینده‌هاست اما تولید بالای لجن از مشکلات اصلی این سیستم است. لذا در سال‌های اخیر فرایندهای اکسیداسیون الکتروشیمیایی پیشرفته نظیر فرد-فنتون و فتو فرد-فنتون به دلیل احیای آهن موجود در واکنش، کاهش مقدار آهن مصرفی و در نتیجه کاهش لجن تولیدی توجه زیادی را معطوف به خود کرده‌است. هدف از این تحقیق بررسی کارایی سیستم‌های فنتون، فرد-فنتون و فتو فرد-فنتون در حذف رنگ‌زای اسید آبی 25 از محلول‌های آبی بود. به این منظور پارامترهای موثر شامل pH، نسبت [Fe2+]/[H2O2]، غلظت رنگ‌زا، غلظت پراکسید هیدروژن و دما بر سیستم فنتون و پارامترهای مذکور به همراه شدت جریان الکتریکی و غلظت الکترولیت برای سیستم فرد-فنتون و پارامتر تابش UV برای سیستم فتو فرد-فنتون به روش تک¬فاکتوری موردبررسی قرار گرفت. همچنین مدل‌سازی فرایند با نرم‌افزار طراحی آزمایشDesign Expert 7 انجام و نتایج حاصل از آن با نتایج بهینه روش اول مقایسه شد. پس از بررسی کارایی سیستم‌های موردنظر به روش OFAT، در سیستم فنتون، حذف 96 درصدی رنگ‌زا و حذف 81 درصدی COD در شرایط بهینه شامل 3pH=، نسبت 3/0=[Fe2+]/[H2O2]، غلظت اولیه رنگ‌زا mg/L 150، غلظت پراکسید هیدروژن mg/L 340، دمای oC 43 و مدت زمان 10 دقیقه و برای سیستم فرد-فنتون، حذف 96 درصدی رنگ‌زا و حذف 79 درصدی COD در شرایط بهینه شامل 3pH=، نسبت 2/0=[Fe2+]/[H2O2]، غلظت اولیه رنگ‌زا mg/L 250، غلظت پراکسید هیدروژن mg/L 270، دمای oC 45، مدت زمان 8 دقیقه، غلظت الکترولیت mg/L 1200 و شدت جریان A 6/0 بدست آمد. در نهایت از فرایند فتو فرد-فنتون در شرایط بهینه سیستم فرد-فنتون استفاده شد و راندمان حذف 98 و 81 درصدی به ترتیب برای رنگ‌زا و COD برای زمان واکنش 8 دقیقه بدست آمد. از مزایای این روش می‌توان به مصرف کم و کنترل راحت‌تر مواد مصرفی اشاره کرد. در نتیجه استفاده از روش فرد-فنتون به عنوان گزینه‌ای مناسب جایگزین روش‌های معمول تصفیه مطرح است.
کلمات کلیدی: فرد-فنتون، فتو فرد-فنتون، رنگزا، H2O2، Fe2+، دما

13 آبان 1397 / تعداد نمایش : 268