متن کامل خبر


 
سمینار مشترک برنامه‌ریزی عملی حمل‌و نقل دانشگاه تربیت مدرس و دانشکده فنی وین

خلاصه خبر: گروه برنامه‌ریزی حمل‌ونقل دانشکده مهندسی عمران و محیط‌زیست دانشگاه و پژوهشکده برنامه‌ریزی حمل‌ونقل و مهندسی ترافیک دانشگاه فنی وین، در ادامه همکاری‌های پژوهشی- آموزشی خود اقدام به برگزاری یک سمینار عملی برنامه‌ریزی حمل‌ونقل در تهران مورخ 25/01/1398 لغایت 29/01/1398 کرده‌ است.

در راستای توسعه همکاری‌های بین‌المللی دانشگاه تربیت مدرس، گروه برنامه‌ریزی حمل‌ونقل دانشکده مهندسی عمران و محیط‌زیست دانشگاه و پژوهشکده برنامه‌ریزی حمل‌ونقل و مهندسی ترافیک دانشگاه فنی وین، در ادامه همکاری‌های پژوهشی- آموزشی خود اقدام به برگزاری یک سمینار عملی برنامه‌ریزی حمل‌ونقل در تهران مورخ 25/01/1398 لغایت 29/01/1398 کرده‌اند. از اهم اهداف این برنامه می‌توان به سنجش و بکارگیری آموخته‌های نظری دانشجویان در مواجهه با مسائل واقعی و عینی شهر، افزایش مهارت‌های تعامل و کارگروهی شرکت‌کنندگان در سطح بین‌المللی و تبادل دانش و تجربیات بین دانشجویان و اساتید ایران و اتریش اشاره کرد. در این برنامه دانشجویان مهمان از اتریش و دانشجویان شرکت‌کننده از ایران، براساس رشته‌های تحصیلی و مهارت‌های تخصصی در گروه‌هایی مشترک قرار می‌گیرند. به هر یک از گروه‌ها، یکی از مشکلات عینی شهر تهران در حوزه حمل‌ونقل و جابجایی اختصاص داده خواهد شد. اعضای گروه، تحت سرپرستی مشترک اساتید ایرانی و اتریشی، می‌بایست طی چهار روز همکاری فشرده راهکارهای خود را در خصوص چالش‌های موردنظر آماده و ارائه نمایند.

22 اردیبهشت 1398 / تعداد نمایش : 55