پارک علم و فناوری


 

ایده تأسیس پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در سال 1381 مطرح شد وطبق مجوز هیئت امنأ دانشگاه در سال 1382 با راه‌اندازی این پارک موافقت به‌عمل آمد. همچنین با توجه به آئین‌نامه احداث پارک‌های علم و فناوری که منوط به تأسیس مرکز رشد می‌باشد، مرکز رشد پارک علم و فناوری مدرس با حضور 18 واحد فناور فعالیت خود را آغاز نمود که نتایج بسیار ارزشمندی در ایجاد اشتغال کارآفرینی برای دانش‌آموختگان نخبه از طریق فناوری‌های نوین داشته است. با افتتاح رسمی پارک علم و فناوری مدرس در مرداد 1384، مجموعه پارک فناوری مدرس فعالیت خود را آغاز کرد. این مجموعه در حال حاضر دارای دو پردیس به وسعت 60 هکتار در شمال شرق تهران و 6/4 هکتار در غرب تهران می‌باشند. همچنین مراکز رشد پنجگانه این پارک در مرکز شهر تهران مستقر می‌باشند.