بیوشیمی پزشکی


 

گروه بیوشیمی بالینی دانشكده علوم پزشكی، فعالیت خود را تحت عنوان گروه بیوشیمی پزشكی از سال 1361 با یك نفر عضو هیأت‌ علمی در دانشگاه تربیت مدرس (به عنوان اولین هیأت‌ علمی رسمی دانشگاه) آغاز نمود و در سال 1362 اولین دوره پذیرفته‌شدگان كارشناسی‌ارشد بیوشیمی به تعداد 5 نفر در این رشته شروع به تحصیل نمودند. لازم به یادآوری است كه این اولین دوره پذیرش دانشجو در این رشته پس از پیروزی انقلاب شكوهمند اسلامی بود. این گروه به تدریج بر فعالیت خود افزود به‌طوری كه دوره دكتری را با پذیرش سه نفر در سال 1367 آغار نمود.