بهداشت محیط


 

bullet تاریخچه

گروه مهندسی بهداشت محیط، در سال 1362 و پس از تأسیس دانشكدۀ علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس فعالیت خود را آغاز کرد. در سال 1368، اولین دورۀ دکترای مهندسی بهداشت محیط کشور در این دانشگاه راه‌اندازی شد. در حال حاضر این گروه در دو مقطع كارشناسی‌ارشد و دكترا دانشجو می‌پذیرد و با بهره‌گیری از تجربیات علمی، پژوهشی و عملی استادان و امكانات آزمایشگاهی موجود، در زمینه‌های مختلف بهداشت محیط ازجمله، کنترل آلودگی آب، فاضلاب، هوا، خاك و نیز بهداشت پرتوها، بهداشت مواد غذایی، بهداشت مسکن و اماکن عمومی و غیره فعالیت می‌کند. مأموریت گروه مهندسی بهداشت محیط، تربیت دانش‌آموختگانی با بهترین كیفیت علمی و عملی ممكن و تولید علم از راه تحقیق و پژوهش و ارائۀ خدمات به جامعه، كشور و متخصصین بهداشت محیط برای بالا بردن شاخص‌های سلامت است.

bullet رسالت گروه

هدف، تربیت دانش‌آموختگان متعهد در مقطع دکترا و کارشناسی‌ارشد رشتۀ مهندسی بهداشت محیط است به‌منظور اشتغال در كادر آموزشی مورد نیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی كشور و كارشناسان صاحب‌نظر مورد نیاز در مؤسسات تحقیقاتی، برنامه‌ریزی و اجرائی اعم از بخش خصوصی یا دولتی در كلیۀ مسائل بهداشت محیطی از قبیل آب‌رسانی، تصفیۀ آب، جمع‌آوری فاضلاب‌های شهری و روستایی، تصفیۀ فاضلاب‌ها، مدیریت جمع‌آوری و دفع مواد زائد جامد، كنترل آلودگی هوا، بهداشت پرتوها، بهداشت مواد غذایی، بهداشت مسکن و اماکن عمومی و غیره را تأمین نموده و بتوانند خدمات لازم را در زمینه‌های مزبور ارائه نموده یا از طریق پژوهش به پیشرفت و گسترش دانش بهداشت محیط كمك کنند.

bullet فعالیت‌های اعضای گروه

در حال حاضر گروه مهندسی بهداشت محیط، هیئت‌علمی دارد که علاوه بر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در گروه، با ارائۀ طرح‌های نوین و نوآورانه در زمینه‌های فرایندهای نوین تصفیۀ آلاینده‌ها، زیست فناوری محیطی، بیوالکتروشیمی، میکروب‌شناسی محیطی و آلودگی هوا پیشرو و سرآمد در تولید علم، ارائۀ مقالات و فعالیت‌های پژوهشی در گروه مهندسی بهداشت محیط محسوب می‌شوند. همچنین تدريس دروس بهداشت محيط در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی كشور، تحقيق و پژوهش در مسائل بهداشت محيطی، برنامه‌ريزی آموزشی و پژوهشی، برنامه‌ريزی اجرایی پروژه‌های بهداشت محيط، مشاوره و اظهارنظر در امور تخصصی نیز از سایر فعالیت‌های اعضای گروه است.

bullet محورهای پژوهشی گروه

مهم‌ترین محورهای پژوهشی گروه مهندسی بهداشت محیط شامل:

  • حفظ و ارتقای سلامت انسان و محیط‌زیست
  • شناسايی و كنترل عوامل آلاينده و مزاحم محيطی مؤثر بر سلامتی و زندگی بهتر انسان
  • برنامه‌ريزی و مدیریت اجرائی در كليۀ مسائل بهداشت محيطي مربوط به کنترل آلودگی آب، فاضلاب، خاك و هوا
  • توليد و تجزيه و تحليل داده‌ها، برنامه‌ريزی، تصميم‌سازی و مديريت در بهداشت و محيط (آب، فاضلاب، مواد زائد جامد، هوا، مواد غذايی)
  • ارزيابی خطر و شناخت و ارتباط بين عوامل محيطی و بيماری‌ها